HyrjeKategoria

Blog

KAS është një institucion arbitrazhi, i cili organizohet dhe funksionon në bazë të Rregullores së miratuar nga Asambleja e KOKSH më datë 28.05.2022, ligjit nr. 79/2017 “Për sportin”, legjislacionin e zbatueshëm procedural dhe material shqiptar dhe Konventat dhe Traktatet mbi Sportin. Objekti i kësaj thirrje publike është dërgimi në Asamblenë e KOKSH i kandidaturave nga...

Ka filluar sot trajnimi kombëtar me trajnerë dhe mësues të edukimit fizik për metodologjinë e sportit për zhvillim IT, projekt ky i inicuar nga Qëndra “Epoka e Re”, në kuadër të projektit “Sporti për zhvillim-Ndërto të ardhmen” të financuar nga Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), të miratuar nga Ministria e Arsimit dhe Sportit, me...

Qendra “Epoka e Re”, në kuadër të projektit “Sporti për zhvillim-Ndërto të ardhmen” të financuar nga Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), të miratuar nga Ministria e Arsimit dhe Sportit, me mbështetjen e Ministres së Shtetit për Rininë dhe Fëmijët dhe të Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar, hap thirrjen për pjesmarrjen në trajnimin kombëtar të trajnerëve/mësuesve...

ENHANCING THE SKILLS OF SPORT ADMINISTRATORS THROUGH INTERNATIONAL LEARNING MOBILITY (S2A Sport Mobility) The aim of the S2A Sport Mobility work programme is to offer the opportunity to 40 participants from the European Union and 4 targeted countries from Western Balkans (Albania, Kosovo, Montenegro, and Republic of North Macedonia) to take part in a fit-for-purpose...

Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar zhvilloi Asamblenë e 24-të të Përgjithshme Zgjedhore më 17 prill 2021, ku u votua për organet drejtuese President, Zv. President, Mbajtës Thesari dhe Anëtarë të Komitetit Ekzekutiv për periudhën 2021-2024. Anëtarët me të drejtë vote në sallë ishin 57, të cilët plotësonin quorum-in e nevojshëm për vlefshmërinë e Asamblesë, të verifikuar...

Bazuar në Statutin e KOKSH, Komisioni i Verifikimeve dhe Etikës ka publikuar Raportin Përfundimtar të Vlerësimit të Dokumentave të Dorëzuar pranë KVE në lidhje me Asamblenë Zgjedhore të KOKSH në datë 17 Prill, 2021 (Asamble Zgjedhore 2021). Ndër të tjera, KVE në këtë raport ka publikuar: Anëtarët e KOKSH që kanë të drejtën e votës...

Te nderuar Anetare te KOKSH,Ne vazhdim te procedurave per organizimin e Asamblese Zgjedhore te KOKSH ne 17 Prill, 2021, bashkengjitur do te gjeni dy lista, NJE qe reflekton statusin e dokumentacionit te sjelle nga cdo Organizate Sportive (sipas perkufizimit ne Statut) dhe NJE qe reflekton statusin e dokumentacionit te sjelle per secilin kandidat ne gare ne kete Asamble.  Sipas...

Komisioni i Verifikimeve dhe i Etikës eshte nje nga organet e KOKSH, i pavarur dhe qe zgjidhet nga Anetaret e Asamblese se KOKSH. Ky organ eshte zgjedhur per here te pare ne Asamblene e Pergjithshme te 23-të e Jashtëzakonshme e KOKSH në 10.01.2021, si pjesë Statutit te ri te miratuar po ne kete Asamble. Anetaret...

Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar, bazuar në Statutin e tij, Kreu V, Neni 16 pika 3, kërkon auditues të pavarur për auditimin e veprimtarisë financiare të KOKSH. Audituesi i pavarur mund të jetë ekpert kontabël i miratuar ose shoqëri audituese. Personat/ shoqëritë e interesuara mund të paraqesin shprehjen e interesit duke përfshirë: Profil të Ekspertit/ Shoqërisë...

BËHU NJË PARTNER OLIMPIK

RRETH KOKSH

logo-footer-widget-png-new22

Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar njihet nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar që nga viti 1959. KOKSH përfaqëson vlerat Olimpike në Shqipëri dhe është ndërmjetësi kryesor me komitetet e tjera Olimpike.

Na ndiqni në mediat tona sociale:
#NOCAlbania #KOKSH #TeamAlbania

2022 © Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar  |  Powered by WEBART.AL