Komiteti Olimpik Kombëtar

https://nocalbania.webart.al/wp-content/uploads/2022/04/102-1024x616-1.jpg

MISIONI DHE ROLI I KOKSH

KOKSH është një organizatë sportive Kombëtare e pavarur, pa qëllim fitimi, e organizuar mbi bazën e parimeve të Kartës Olimpike dhe e cila funksionon sipas statutit të saj.

KOKSH është organizatë e cila i përket Lëvizjes Olimpike dhe angazhohet plotësisht në respektimin e Kartës Olimpike dhe Kodit Anti-doping të Lëvizjes Olimpike, si dhe në të qenit konform me vendimet e Komitetit Olimpik Ndërkombëtar.

Në përputhje me rolin dhe misionin e tij, në nivel kombëtar KOKSH angazhohet të marrë pjesë në aktivitetin e promovimit të paqes, si dhe të promovimit të pjesëmarrjes së femrës në sport. KOKSH angazhohet gjithashtu në mbështetjen dhe inkurajimin e promovimit të etikës në sport, në luftën kundër doping-ut dhe në drejtim të demonstrimit të përgjegjësive në problemet e mbrojtjes së ambientit.

SHUMË

Mësoni më shumë rreth Misionit dhe Rolit të Komitetit Olimpik Kombëtar, Historikut, Komitetit Ekzekutiv, Këshillit të Arbitrazhit Sportiv dhe Ekipit të KOKSH.
Misioni i KOKSH
Historiku
Komiteti Ekzekutiv
Këshilli i Arbitrazhit Sportiv
Ekipi i KOKSH

RAPORTE ZYRTARE

Duke qenë se transparenca është shumë e rëndësishme për ne, më poshtë gjeni raportet e ndryshme mbi Buxhetin, Auditimin, Menaxhimin Financiar, etj.
https://nocalbania.webart.al/wp-content/uploads/2022/09/cover-parku-olimpik-e1662985424237.jpg

BËHU NJË PARTNER OLIMPIK

RRETH KOKSH

logo-footer-widget-png-new22

Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar njihet nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar që nga viti 1959. KOKSH përfaqëson vlerat Olimpike në Shqipëri dhe është ndërmjetësi kryesor me komitetet e tjera Olimpike.

Na ndiqni në mediat tona sociale:
#NOCAlbania #KOKSH #TeamAlbania

2022 © Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar  |  Powered by WEBART.AL