Komitetet Olimpike Evropiane

https://nocalbania.webart.al/wp-content/uploads/2022/09/EOC-logo-kjo2.png

Komitetet Olimpike Kombëtare Europiane (N.O.C.s) formojnë Shoqatën e “Komitetet Olimpike Europiane” (E.O.C) e cila është një organizatë jo fitimprurëse dhe shpërndarëse me përgjegjësi publike .

Komiteti Olimpik Ndërkombëtar Shoqatën e Komiteteve Olimpike Kombëtare (A.N.O.C) dhe Shoqatat Olimpike të  kontinenteve të tjera në mënyrë që të promovojë bashkëpunimin dhe  bëjë të mundur shkëmbimin reciprok të informacionit.

Objektivi kryesor i EOC është që të koordinojë aktivitetet e 49 Komiteteve Olimpike Kobëtare Europiane që e përbëjnë atë. EOC punon në bashkëpunim të ngushtë me partnerët e saj të Levizjes Olimpike si:

  • Idealet olimpike
  • Edukim
  • Bashkëpunim
  • Programet

Shpërndarja në Europë të idealeve Olimpike sic janë përcaktuar nga Karta e IOC, në bashkëpunim të ngushtë me  Komitetin Olimpik Ndërkombëtar ( IOC), Shoqatën e Komiteteve Olimpike Kombëtare (A.N.O.C) dhe Shoqatat Olimpike të  kontinenteve të tjera.

Edukimi i të rinjve  nëpërmjet sportit me një shpirt mirëkuptimi,  të shoqëror dhe të respektimit të ambjentit, duke kontribuar  për ndërtimin  e një bote më të mirë e më paqësore.

Promovimi i bashkëpunimit ndërmjet Komiteteve Olimpike Kombëtare Europiane nëpërmjet kërkimit, studimit me interesa të përbashkëta, këmbimi i informacionit dhe  mbrojtja e qëndrimeve të përbashkëta.

Zhvillimi i programeve të Solidaritetit Olimpik të IOC në Europë.

Komitetet Olimpike Europiane i realizojnë këto qëllime pa ndonjë konsideratë apo diskrimin me karakter politik, fetar apo racial.

Shoqata e ka qendrën  e saj legale në  qëndrën e Komitetit Olimpik Ndërkombëtar në Losanë (Zvicër).

Qëndra administrative e Shoqatës është vendosur nga Komiteti Ekzekutiv. Shoqata është subjekt i ligjit Zviceran, dhe më specifike për Nenin 60  dhe në vazhdim të Kodit Civil Zviceran. Gjuhët zyrtare të Shoqaës së Komiteteve Olimpike Europiane janë Frengjishtja dhe Anglishtja.

Kontakte EOC

President
Niels NYGAARD (DEN)

Adresë
Palazzina CONI – “Villino Giulio Onesti”
Via della Pallacanestro, 19 – 00135 Rome – Italy
Tel. +39 06 36 85 78 28 – Fax: +39 06 36 85 76 66

BËHU NJË PARTNER OLIMPIK

RRETH KOKSH

logo-footer-widget-png-new22

Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar njihet nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar që nga viti 1959. KOKSH përfaqëson vlerat Olimpike në Shqipëri dhe është ndërmjetësi kryesor me komitetet e tjera Olimpike.

Na ndiqni në mediat tona sociale:
#NOCAlbania #KOKSH #TeamAlbania

2022 © Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar  |  Powered by WEBART.AL