Sporti për Zhvillim – Ndërto të Ardhmen

26 Prill, 2022

Qendra “Epoka e Re”, në kuadër të projektit “Sporti për zhvillim-Ndërto të ardhmen” të financuar nga Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), të miratuar nga Ministria e Arsimit dhe Sportit, me mbështetjen e Ministres së Shtetit për Rininë dhe Fëmijët dhe të Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar, hap thirrjen për pjesmarrjen në trajnimin kombëtar të trajnerëve/mësuesve të edukimit fizik për metodologjinë e sportit për zhvillim.

Projekti “Sporti për zhvillim- Ndërto të ardhmen” synon të forcojë, përhapë dhe promovojë edukimin jo-formal nëpërmjet aktiviteteve sportive në nivel kombëtar dhe rajonal.

Trajnimi Kombëtar katër ditor do të sjellë së bashku 20 trajner/mësues të edukimit fizik, të përzgjedhur nga shkolla të ndryshme në Shqipëri, të cilët do të trajnohen mbi metodologjinë e Sportit për Zhvillim (S4D). Trajnerët/mësuesit e përzgjedhur, do të marrin njohuri dhe do të zhvillojnë aftësitë për përdorimin e metodologjisë S4D në nxitjen e përfshirjes sociale, bashkëpunimit, punës në grup dhe promovimit të barazisë gjinore në komunitetet e tyre.

Datat e trajnimit: 10-14 Maj 2022
Vendi i trajnimit: Durrës
Afati i aplikimit: 4 Maj 2022

Klikoni këtu për Formularin e Aplikimit

BËHU NJË PARTNER OLIMPIK

RRETH KOKSH

logo-footer-widget-png-new22

Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar njihet nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar që nga viti 1959. KOKSH përfaqëson vlerat Olimpike në Shqipëri dhe është ndërmjetësi kryesor me komitetet e tjera Olimpike.

Na ndiqni në mediat tona sociale:
#NOCAlbania #KOKSH #TeamAlbania

2022 © Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar  |  Powered by WEBART.AL