https://nocalbania.webart.al/wp-content/uploads/2022/04/themelimi-historiku-626x480.png

1958
Themelohet Komiteti Olimpik Kombëtar Shqipëtar.

1959
KOKSH njihet nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar.

https://nocalbania.webart.al/wp-content/uploads/2022/04/international-olympic-historiku.png
https://nocalbania.webart.al/wp-content/uploads/2022/04/bfssh-historiku.png

deri në 1989
Komiteti i Këshillit të Përgjithshëm të BFSSH

Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar ka funksionuar nën emrin “Komiteti i Këshillit të Përgjithshëm të BFSSH” (Bashkimi i Fiskulturistëve dhe Sportistëve të Shqipërisë), i cili përmblidhte në vetvete të gjitha Federatat Kombëtare Sportive. Vetëm në arenën ndërkombëtare ai vepronte si Komitet Olimpik Kombëtar Shqiptar.

nga viti 1992
Krijohet KOKSH

Me ndryshimin e sistemit politik në Shqipëri, pas vitit 1990 lëvizja Olimpike u nda nga struktura shtetërore dhe u krijua Ministria e Kulturës, Rinisë e Sporteve dhe Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar. Ky ndryshim u sanksionua me vendimin e Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë me nr. 255, datë 5.6.1992.
https://nocalbania.webart.al/wp-content/uploads/2022/04/krijimi-koksh-pas-92-historiku.png
https://nocalbania.webart.al/wp-content/uploads/2022/04/seksioni-final-historiku.png

që nga 1994
KOKSH mbështetet në Kartën Olimpike

Me vendimet nr. 20, datë 24.01.1994 dhe nr. 401, datë 22.8.1994 të Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, është sanksionuar ekzistenca e Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar si organizatë jo-shtetërore e jo-fitimprurëse dhe funksionimi i tij mbështetur në Kartën Olimpike.

BËHU NJË PARTNER OLIMPIK

RRETH KOKSH

logo-footer-widget-png-new22

Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar njihet nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar që nga viti 1959. KOKSH përfaqëson vlerat Olimpike në Shqipëri dhe është ndërmjetësi kryesor me komitetet e tjera Olimpike.

Na ndiqni në mediat tona sociale:
#NOCAlbania #KOKSH #TeamAlbania

2022 © Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar  |  Powered by WEBART.AL