Seminar me Federatat Sportive mbi programet e Solidaritetit Olimpik 2013-2016 dhe Lojrat Mesdhetare “Mersin 2013”

27 Shkurt, 2013

Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar organizoi me datë  26 Shkurt 2013 , në sallën e konferencave tek “Te stela” resort një Seminar me pjesëmarrjen e të gjithë Federatave Sportive Shqiptare.

Tema e Seminarit ishte dedikuar Planit të ri katërvjecar të programeve të Solidaritetit Olimpik 2013-2016 dhe Lojërave Mesdhetare “Mersin 2013” që do të mbahen në Qershor, në Turqi.

Qëllimi kryesor i Seminarit ishte prezantimi për Federatat  të mundësive të ndryshme që ofrojnë Programet e Solidaritetit Olimpik dhe të inkurajohen ata që të jenë më aktiv  për të përfituar dhe shfrytëzuar mjetet  dhe mundësitë e dhëna nga këto programe zhvillimi.

Seminari u realizua nëpërmjet prezantimeve të programeve të Solidaritet Olimpik të ilustruara me materiale përkatëse.

Në seancën paradite, vëndin kryesor e zunë programet e Solidaritetit Olimpik 2013-2016 :

  • Sportistët
  • Trajnerët
  • Manaxherët sportivë
  • Promovimi i Vlerave Olimpike

Për secilin prej tyre, lektorët  dhanë shpjegime dhe detaje për nënprogramet, kriteret, si dhe procedurat për aplikime dhe plotësimin e kërkesave në mënyrë të saktë.

Programet sipas kategorive u prezantuan nga:

  • Trajnerët – Hysen Domi, President Nderi i KOKSH
  • Menaxherët sportivë – Stavri Bello, Sekretar i Përgjithshëm i KOKSH
  • Sportistët – Kliton Muca, Menaxher Projektesh në KOKSH
  • Vlerat Olimpike – Stavri Bello, Sekretar i Përgjithshëm i KOKSH

Pas cdo prezantimi u zhvillua një panel diskutimi në të cilën të gjithë përfaqësuesit kishin të drejtë të paraqesnin pyetjet mbi ceshtjet e prezantuara.

Në Seminar morën pjesë përfaqësues të MTKRS, z.Vasil Bici-Drejtor i Sporteve dhe z. Arjan Konomi , specialist për Sportin cilësor.

Përfaqësuesit e MTKRS përfshëndetën organizimin e Seminarit duke e konsideruar atë si një mjet mjaft të rëndësishëm për punën e Federatave.

Gjithashtu, në kuadër të programeve të Solidaritetit Olimpik, z. Bello prezantoi tek pjesëmarësit Kursin e Avancuar për Menaxhimin Sportiv (ASMC) për të cilin KOKSH ka filluar regjistrimin e kandidatëve dhe së shpejti fillon, si dhe i bëri thirrje të gjithë pjesëmarrësve që të konsiderojnë ndjekjen e kursit si një kontribut të vlefshëm për zhvillimin e burimeve njerëzore për një menaxhim më të mirë të organizatave të tyre sportive.

Në seancën pasdite, Seminari vijoi me trajtimin e një cështje mjaft të rëndësishme,  me interes të përbashkët të palëve që janë  Lojrat Mesdhetare “Mersin 2013”.

Pjesëmarrësit u informuan në  detaje mbi procedurën e pjesëmarrjes në Lojërat Mesdhetare 2013, afatet që duhen respektuar, si dhe ui kërkua Federatave që të bëjnë konfirmimet mbi numrin e sportistëve pjesëmarrës për cdo disiplinë sportive.

Në përfundim të seminarit secila nga Federatat ishte e ndërgjegjshme mbi rëndësinë e bashkëpunimit në kohë në mënyrë që  pjesëmarrja në Lojërat Mesdhetare të jetë një sukses  për ekipet tona.

BËHU NJË PARTNER OLIMPIK

RRETH KOKSH

logo-footer-widget-png-new22

Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar njihet nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar që nga viti 1959. KOKSH përfaqëson vlerat Olimpike në Shqipëri dhe është ndërmjetësi kryesor me komitetet e tjera Olimpike.

Na ndiqni në mediat tona sociale:
#NOCAlbania #KOKSH #TeamAlbania

2022 © Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar  |  Powered by WEBART.AL