Seanca permbyllese e ASMC 3 – Mbrojtja e projekt temave te pjesemarresve

2 Dhjetor, 2016

2 Dhejtor 2016

15349672_1292515064125175_7619639464215606339_n

Në kuadër të përmirësimit dhe zhvillimit të burimeve njerëzore në sport dhe sidomos atë në fushën e menaxhimit të organizatave sportive Olimpike, Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar pëmbylli me sukses Kursin e tretë të Avancuar mbi Menaxhimin Sportiv (ASMC 3).

Pjesëmarrësit nga organizata sportive të ndryshme  realizuan mbrojtjen e Projekt-temes duke konkretizuar njohuritë e marra përgjatë Kursit të Avancuar të Menaxhimit Sportiv ASMC 3 në një seancë të vecantë në ambientet e Hotel Mondial.

Kursi që mbështetet dhe financohet nga Solidariteti Olimpik i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar i mundëson personave të nivelit ekzekutiv, vullnetarë (të zgjedhur në bordet drejtuese) apo anëtarëve të stafit, të përmirësojnë dhe zgjerojnë aftësitë e tyre menaxheriale, njëkohësisht të kontribuojnë në një komunitet që mëson nga njëri-tjetri.

Të pranishëm në këtë seancë të mbrojtjes së projekt-temave të pjesëmarrësve të ASMC 3 ishin: Presidenti i KOKSH z. Viron Bezhani, Drejtori i Programit të ASMC liçensuar nga IOC z. Stavri Bello, Majlinda Pilinci anëtare e bordit ekzekutiv të KOKSH dhe njëkohësisht kryetare e Komisionit të Kualifikimit pranë KOKSH, fasilitatorët e ASMC Leonard Tase dhe Kliton Muca, si dhe Adriatik Meta, Fatbardha Kovaci dhe Genci Nexhipi anëtarë të Komisionit të Kualifikimit, të
cilët pasi dëgjuan punimet, dhanë vlerësimet përkatëse.

Punimet e diplomave përfshinin tematika si: Menaxhimi i organizatës, Planifikimi Strategjik, Burimet Njerëzore, Menaxhimi Financiar, Marketingu sportiv dhe Organizimi i ngjarjeve sportive.

Në këtë seancë të ftuar ishin edhe pjesemarres te diplomuar në vitet paraardhëse dhe përfaqësues nga Federatat Sportive në vend.

15241279_1292515350791813_6908880197482606478_n 15235547_1292636010779747_7046926861523906874_o 15304222_1292630894113592_5394708042970858616_o 15259762_1292611770782171_3161490313572956132_o 15235408_1292591827450832_4831945191973172838_o 15259373_1292576034119078_8558039743443668700_o 15272094_1292571020786246_8914374811693957994_o 15304373_1292563310787017_3130198237795438974_o

Albanian National Olympic Committee successfully concluded the 3rd edition of the Advanced Sport Management Course, an annual program in the context of improvement and development of human resources in sport and specially the management sports organization area.

Participants from different sports organizations, who attended the Advanced Sport Management Course ASMC3, concluded the final phase of the program by defending in front of a designated panel their project thesis in Tirana.

The Advanced Sport Management Course, supported and funded by Olympic Solidarity of International Olympic Committee allows executive board, volunteers (elected by executive board) or member of staff, to improve and expand their skills in management, while contributing to a community that learns from each other.

Present to follow the session was Mr. Viron Bezhani President of Albanian NOC, Mr. Stavri Bello Program Director of ASMC, Majlinda Pilinci member of Executive Board and Head of Qualification Commission,  program facilitators Leonard Tase and Kliton Muca, and thesis tutors Adriatik Meta, Fatbardha Kovaci and Genci Nexhipi, after hearing the presentations, gave the relevant assessment.

Thesis works consisted on: Management Organization, Strategic Planning, Human Resources, Financial Management, Sports Marketing,  Organization of Sports Events.

At the defense session past ASMC graduates  and representatives of National Sports Federations were also invited to attend the final session of ASMC 3.

BËHU NJË PARTNER OLIMPIK

RRETH KOKSH

logo-footer-widget-png-new22

Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar njihet nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar që nga viti 1959. KOKSH përfaqëson vlerat Olimpike në Shqipëri dhe është ndërmjetësi kryesor me komitetet e tjera Olimpike.

Na ndiqni në mediat tona sociale:
#NOCAlbania #KOKSH #TeamAlbania

2022 © Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar  |  Powered by WEBART.AL