Vizitë ne Akademinë Olimpike Ndërkombëtare

5 Prill, 2016

VIZITA NE AKADEMINE OLIMPIKE  NDËRKOMBËTARE

Me iniciativën e Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar dhe Komisionit Sporti për të Gjithë , një grup prej tridhjetë mësues të edukimit fizike vizitoi Akademinë Olimpik Ndërkombëtar (IOA) në Olimpia. Programi perfshinte  njohje me historikun e Akademise, ekspozita e ” Athinë 2004″ dhe  vizitë ne muzeun dhe sitin arkeologjik të Olimpias. Pjese e programit ishte dhe organizimi i lojrave  volejboll, basketboll, tenis dhe pingpong ne ambjentet sportive te Akademise Olimpike, aktivitete keto te zhvilluara ndermjet mesuesve  në një atmosferë të mirekuptimit dhe të lojës së ndershme!

———————————————————————————————————

VISIT OF THE INTERNATIONAL OLYMPIC ACADEMY

Thanks to an initiative led by the Albanian NOC and the Sports for all Commission, around 30 physical education teachers were invited to the International Olympic Academy in Olympia.

At the agenda of the visit: presentation of the IOA, the exhibition “Athens 2004” and visit of the museum and archeological site of Olympia.

On the sidelines of these activities, the teachers also took the opportunity to compete on the fields on the Academy. Under the Greek sun, volleyball, basketball, tennis and table tennis contests took place in a spirit of conviviality and fair-play!

———————————————————————————————————

VISITE DE L’ACADEMIE INTERNATIONALE OLYMPIQUE

A l’initiative du Comité National Olympique Albanais et de la Commission du Sport pour tous, une délégation de 30 professeurs de sport s’est rendue à l’Académie Internationale Olympique (AIO), à Olympie.

Au programme: présentation de l’AIO, de l’exposition « Athènes 2004 » et visite du musée et site archéologique d’Olympie.

Les professeurs ont également profité de leur séjour pour s’affronter sur les terrains de l’Académie. Sous le soleil grec, des compétitions de volleyball, basketball, tennis et tennis de table se sont déroulés dans une ambiance de convivialité et de fair-play !

Al-Group-2 Al-Group-3 Group-IOA-2 Group-IOA Group-Sport Staff-1 Staff-2

BËHU NJË PARTNER OLIMPIK

RRETH KOKSH

logo-footer-widget-png-new22

Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar njihet nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar që nga viti 1959. KOKSH përfaqëson vlerat Olimpike në Shqipëri dhe është ndërmjetësi kryesor me komitetet e tjera Olimpike.

Na ndiqni në mediat tona sociale:
#NOCAlbania #KOKSH #TeamAlbania

2022 © Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar  |  Powered by WEBART.AL