Mbledhje online e Komitetit Ekzekutiv

23 Korrik, 2020

Nga mbledhja Komitetit Ekzekutiv të KOKSH zhvilluar dt. 20/07/2020, në platformën online Zoom, u morën vendimet si më poshtë:

 • Miratimi i procesverbalit nr.3 i mbledhjes së kaluar.
 • U miratua vijimi për kryerjen e auditimit të vitit 2019 nga shoqëria Lireng Auditing shpk.
 • U vendos që administrata e KOKSH të përgatitsë projektet për aplikim në EOC.
 • Miratimi i kontratës e re për shërbimet e Vodafone Albania sh.a ndaj KOKSH.
 • Kërkesat e Federatave për mbështetjen e sportistëve ti kalojnë Komisionit Teknik.
 • Komiteti Ekzekutiv la porosi për pregatitjen e kritereve për zgjedhjen e dy anëtarëve që do të përfaqësojnë KOKSH në KomitetinTeknik për ndryshimet statutore.
 • U miratua pjesëmarrja në Festivalin Olimpik Rinor Europian Dimëror EYOF “Voukatti 2021”.
 • U vendos për mos pjesëmarrjen në Asamblenë e Përgjithshme zgjedhore të ENGSO.  
 • U miratua aplikimi në AFCNO për vullnetar francez në KOKSH për vitin 2021.
 • U miratuan pagesat për kuotat e anëtarësisë në organizatat ndërkombëtare ku aderon KOKSH.
 • Miratimi për pagesën e abonimit në platformë online deri në dhjetor 2020.
 • U miratuan kërkesat për trajnimin dhe kualifikimin e anëtarëve të stafit të KOKSH Lunada Met’hasani dhe Kliton Muca.
 • U vendos të përgatitet një plan i detajuar me datat për ecurinë e zbatimit të rezolutës deri në fund të vitit 2020.

BËHU NJË PARTNER OLIMPIK

RRETH KOKSH

logo-footer-widget-png-new22

Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar njihet nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar që nga viti 1959. KOKSH përfaqëson vlerat Olimpike në Shqipëri dhe është ndërmjetësi kryesor me komitetet e tjera Olimpike.

Na ndiqni në mediat tona sociale:
#NOCAlbania #KOKSH #TeamAlbania

2022 © Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar  |  Powered by WEBART.AL