KOKSH dhe KOK Francez – Vijon me sukses programi perbashket i vullnetareve

16 Janar, 2013

Unë jam Samir Kadi dhe unë jam 24 vjeç. Unë vij nga Parisi, ku kam studiuar Juridik dhe Ekonomik.

Unë do të jem vullnetar 6 muaj këtu në Tiranë, duke bërë një shërbim civil pranë Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar, në sajë të programit të bashkëpunimit ndërmjet KOKSH dhe Komitetit Olimpik Francez.

Ky është viti i dytë  i këtij partneriteti i cili synon të zhvillojë programin e Edukimit Olimpik dhe Vlerave këtu në Shqipëri.

Sot u prezantova në  Komitetin Olimpik Kombëtar Shqiptar nga  Sekretari i Përgjithshëm, z. Stavri Bello me stafin e KOKSH. Personalisht jam shumë i lumtur dhe i kënaqur të jem në Tiranë dhe për të bashkëpunuar në këtë projekt interesant.

FR_

Je suis Samir Kadi et j’ai 24 ans. Je viens de Paris où j’ai étudié le droit et l’économie.
Je vais être volontaire pendant  6 mois à Tirana, dans le cadre d’un  service civique au sein du Comité national olympique Albanais, grâce au programme de coopération entre les CNO Albanais et Français.
C’est la deuxième édition que ce partenariat est en place et il vise à développer le programme d’éducation aux valeurs olympiques ici en Albanie.

Aujourd’hui, j’ai découvert le Comité National Olympique Albanais et son équipe et j’ai été présenté à eux par le Secrétaire Général, Monsieur Stavri Bello. Je suis très heureux d’être à Tirana et de collaborer à ce projet passionnant.

EN_

I am Samir Kadi and I am 24 years old. I come from Paris where I have studied Law and Economics.

I will be volunteering 6 months here in Tirana, doing a civil service among the Albanian NOC, thanks to the cooperation program between the Albanian NOC and the French one.

It is the second year this partnership is held and it aims to develop the program of education on Olympic values here in Albania.

Today I discovered the Albanian National Olympic Committee and its staff and I have been introduced to them by The Secretary General, Mister Stavri Bello. I am very glad and excited to be in Tirana and to collaborate to this fascinating project.

BËHU NJË PARTNER OLIMPIK

RRETH KOKSH

logo-footer-widget-png-new22

Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar njihet nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar që nga viti 1959. KOKSH përfaqëson vlerat Olimpike në Shqipëri dhe është ndërmjetësi kryesor me komitetet e tjera Olimpike.

Na ndiqni në mediat tona sociale:
#NOCAlbania #KOKSH #TeamAlbania

2022 © Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar  |  Powered by WEBART.AL