Vend i lire pune si Asistente Ekzekutive

13 Shtator, 2021

Ne jemi në kërkim të personave të motivuar dhe të apasionuar për t’iu bashkuar ekipit tonë në pozicionin: Menaxhere/Asistente ekzekutive  

Raportimi: Direkt tek Sekretari i Pergjithshem/Presidenti i KOKSH

Detyrat dhe përgjegjësitë

 • Menaxhon pritjen dhe mikepritjen e paleve te treta.
 • Menaxhon pergatitjen e dokumentave ne gjuhe te huaj dhe anglisht, nese eshte e nevojshme.
 • Monitoron dhe koordinon procesin e protokollimit dhe arkivimit te dokumentave;
 • Perditeson kalendarin e takimeve te drejtuesve dhe informon dhe koordinon rreth aktiviteteve te KOKSH-it;
 • Lehteson dhe koordinon marredheniet dhe komunikimin e drejtuesve, me federatat dhe paleve te treta, me strukturat funksionale brenda KOKSH-it.
 • Kujdeset per menaxhimin dhe monitorimin e afatave per aktivitete te ndryshme.
 • Perditesim ne lidhje me bazen legjisltaive te funksionimit te KOKSH-it.
 • Njohje te mire te rregullores se brendshme KOKSH, financiare dhe administrative.
 • Kontrollon dhe siguron se e gjithë korespondenca ndaj palëve të treta është në formatin e duhur si ne permbajtje dhe ne shfaqje.
 • Bashkëpunon dhe mbështet ekipin e organizatës në realizimin e detyrave të tjera administrative.
 • Te kujdeset per ruajtjen e konfidencialitetit dhe e mbrojtjes se te dhenave te KOKSH-it.

Kualifikimet dhe Aftësitë

 • Të ketë përfunduar arsimin e lartë, me Master Profesional ose Shkencor ne degen e studimit te shkencave politike, marredhenie politike dhe nderkombetare ose shoqerore ose ne dege te ngjashme;
 • Të paktën 1-2 vjet eksperiencë ne pune te ngjashme;
 • Njohuri shume të mira të gjuhës Angleze, ne te folur, dhe ne te shkruar.  Njohja e gjuhëve të tjera përbën përparësi;
 • Njohuri shumë të mira kompjuterike, paketa MS Office;
 • Të ketë aftësi organizuese dhe koordinuese;
 • Të ketë aftësi shumë të mira për zgjidhjen e situatave të ndryshme me efikasitet;
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe negociuese;
 • Të ketë aftësi për të punuar në grup.

Personat e interesuar duhet te sjellin ne adresen e emailit secretariat@nocalbania.org.al, dokumentacionin e meposhtem:

 • Kerkese qe shpreh interesin per këte vend pune
 • C.V.
 • Diploma apo Certifikata te tjera aftesimi, kualifikimi.

Afati i aplikimeve mbyllet ne date 27 shtator 2021, ora 17:00.

BËHU NJË PARTNER OLIMPIK

RRETH KOKSH

logo-footer-widget-png-new22

Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar njihet nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar që nga viti 1959. KOKSH përfaqëson vlerat Olimpike në Shqipëri dhe është ndërmjetësi kryesor me komitetet e tjera Olimpike.

Na ndiqni në mediat tona sociale:
#NOCAlbania #KOKSH #TeamAlbania

2022 © Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar  |  Powered by WEBART.AL