GJYKATA REGJISTRON VENDIMET E ASAMBLESE SE KOKSH TE DATES 10.01.2021

3 Mars, 2021

Në kuadër të informimit dhe transparencës për situatën dhe zhvillimet e fundit rreth KOKSH ju informojmë se:

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me anë të Vendimit Nr. 5934/2 datë 1.3.2021, vendosi pranimin e kërkesës së KOKSH për depozitimin në Regjistrin e Organizatave Jofitimprurëse të vendimeve të Asamblesë së Jashtëzakonshme të KOKSH të datës 10.1.2021 dhe të ndryshimeve statutore të miratuara në këtë Asamble.

Gjithashtu ju bëjmë me dije se ish Presidenti Bezhani ka vijuar me kërkesë paditë në Gjykatë si më poshtë:
Ashtu si në datën 29 Janar 2021, edhe në seancën e datës 01.03.2021 Gjykata pasi konstatoi se kërkesa e paditësit ish-presidenti Bezhani nuk kishte asnjë bazë dhe asnjë provë, vendosi MOSPRANIMIN e kërkesës së Viron Bezhanit për pezullimin e procedurës së depozitimit të Statutit dhe vendimeve të Asamblesë së datës 10.1.2021.
Ndërsa kërkesa e tij për pavlefshmërinë e vendimeve të kësaj asambleje do të shqyrtohet në datën 23 Mars 2021.

BËHU NJË PARTNER OLIMPIK

RRETH KOKSH

logo-footer-widget-png-new22

Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar njihet nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar që nga viti 1959. KOKSH përfaqëson vlerat Olimpike në Shqipëri dhe është ndërmjetësi kryesor me komitetet e tjera Olimpike.

Na ndiqni në mediat tona sociale:
#NOCAlbania #KOKSH #TeamAlbania

2022 © Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar  |  Powered by WEBART.AL