NJOFTIM PËR POZICION VAKANT “Specialist Logjistike dhe data entry”

4 Maj, 2022

Në kuadër të Projektit “Ekipet Sportive 2022”, projekt i financuar nga Buxheti i Shtetit, KOKSH, fton kondidatët e interesuar për të aplikuar për pozicionin e punës “Specialist Logjistike dhe data entry”.

Specialisti i Logjistikës është përgjegjës për planifikimin, organizimin, koordinimin e operacioneve logjistike të lidhura me projektin. Ai gjithashtu është përgjegjës për organizimin e transportit të njerëzve, materialeve, mirmbajtjen e mjeteve në përdorim, si dhe monitorimin e efektivitetit dhe kostove të transportit të brendshëm. Ky person do të përfshihet dhe në procesin e hedhjes dhe menaxhimit të të dhënave të projektit.

Për më shumë shfletoni njoftimin e plotë:

BËHU NJË PARTNER OLIMPIK

RRETH KOKSH

logo-footer-widget-png-new22

Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar njihet nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar që nga viti 1959. KOKSH përfaqëson vlerat Olimpike në Shqipëri dhe është ndërmjetësi kryesor me komitetet e tjera Olimpike.

Na ndiqni në mediat tona sociale:
#NOCAlbania #KOKSH #TeamAlbania

2022 © Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar  |  Powered by WEBART.AL