SQARIM për Anëtarët e Asamblesë së KOKSH

31 Gusht, 2020

Sqarim për Anëtarët e Asamblesë së KOKSH 

Të nderuar Anëtarë,  

Referuar amullisë të krijuar me dashje për shkak të komunikimeve që mund të keni marrë për zhvillimin e ndonjë Asambleje të Jashtëzakonshme për datën 1 Shtator 2020, Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar ju sqaron se: 

○ Çdo informacion apo njoftim që mund të merrni jashtë adresës zyrtare të e-mail të KOKSH është jo i rregullt. 

○ Komiteti Ekzekutiv i KOKSH nuk ka marrë asnjë vendim për mbajtjen e njdonjë Asambleje të Jashtëzakonshme 

○ Rezoluta ne fuqi e KOKSH e dakordësuar më 09.02.2020, në pikën 2 të saj citohet qartë hierarkia vendimmarrëse dhe se cdo vendim i njëanshëm që merret jashtë vendimmarrjes së organeve drejtuese të KOKSH është i pa vlefshëm. 

2. Organet drejtuese dhe hierarkia vendimmarrëse duhet të respektohen si më poshtë: 

a. Asambleja e Përgjithshme si organi suprem vendimmarrës 

b. Komiteti Ekzekutiv 

Askush duke përfshirë Presidentin ose ndonjë zyrtar/anëtar tjetër i Komitetit Ekzekutiv nuk mund të marrë vendime individuale ose të njëanshme, dhe të gjitha vendimet e marra nga organet drejtuese të përmendura më lart duhet të respektohen. 

Në linjë me këtë cështje është shprehur edhe Komiteti Olimpik Ndërkombëtar me anë të komunikimit me e-mail të cilin e gjeni bashkëngjitur (origjinali në anglisht dhe të përkthyer në shqip). 

Për informacionin tuaj në vijim do të gjeni komunikimin me e-mail të përfaqësuesit të IOC drejtuar Presidentit, Anëtarëve të KE dhe Sekretarit të Përgjithshëm të KOKSH (origjinali ne anglisht dhe i perkthyer ne shqip).

Ju falenderojmë për mirëkuptimin.

Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar  

BËHU NJË PARTNER OLIMPIK

RRETH KOKSH

logo-footer-widget-png-new22

Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar njihet nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar që nga viti 1959. KOKSH përfaqëson vlerat Olimpike në Shqipëri dhe është ndërmjetësi kryesor me komitetet e tjera Olimpike.

Na ndiqni në mediat tona sociale:
#NOCAlbania #KOKSH #TeamAlbania

2022 © Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar  |  Powered by WEBART.AL