NJOFTIM PËR POZICIONIN “Specialist Rrjeti”

4 Maj, 2022

Në kuadër të Projektit “Ekipet Sportive 2022”, projekt i financuar nga Buxheti i Shtetit, KOKSH, fton kondidatët e interesuar për të aplikuar për pozicionin e punës “Specialist Rrjeti”.

Specialisti i rrjetit është përgjegjës per mbeshtetjen, administrimin, konfigurimin dhe mirëmbatjen e kompjuterave dhe paisjeve IT; konfigurimin dhe mirëmbatjen e serverave; konfigurimin dhe mirëmbatjen e sistemeve informatike; konfigurimin dhe mirembajtjen e rrjetit të komunikimit; testimin e sistemeve dhe paisjeve IT; monitorimin e sistemeve IT; si dhe konfigurimin dhe mirëmbatjen e gjithë insfrastuktues IT hardware.

Për më shumë shfletoni njoftimin e plotë:

BËHU NJË PARTNER OLIMPIK

RRETH KOKSH

logo-footer-widget-png-new22

Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar njihet nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar që nga viti 1959. KOKSH përfaqëson vlerat Olimpike në Shqipëri dhe është ndërmjetësi kryesor me komitetet e tjera Olimpike.

Na ndiqni në mediat tona sociale:
#NOCAlbania #KOKSH #TeamAlbania

2022 © Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar  |  Powered by WEBART.AL