NJOFTIM PËR POZICIONIN “Specialist IT”

4 Maj, 2022

Në kuadër të Projektit “Ekipet Sportive 2022”, projekt i financuar nga Buxheti i Shtetit, KOKSH, fton kondidatët e interesuar për të aplikuar për pozicionin e punës “Specialist IT”.

Specialisti IT është përgjegjës per sigurinë dhe mbrojtjen e informacionit; implementimin dhe zhvillimin e sistemeve të reja; testimin e sistemeve dhe paisjeve IT; instalimin, monitorimin, përditësimin e software-ve të ndryshem, monitorimin e sistemeve IT; si dhe konfigurimin dhe mirëmbatjen e gjithë infrastuktues software si dhe menaxhimi i bazes të të dhënave.

Për më shumë shfletoni njoftimin e plotë:

BËHU NJË PARTNER OLIMPIK

RRETH KOKSH

logo-footer-widget-png-new22

Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar njihet nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar që nga viti 1959. KOKSH përfaqëson vlerat Olimpike në Shqipëri dhe është ndërmjetësi kryesor me komitetet e tjera Olimpike.

Na ndiqni në mediat tona sociale:
#NOCAlbania #KOKSH #TeamAlbania

2022 © Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar  |  Powered by WEBART.AL