NJOFTIM PËR POZICION VAKANT “Asistent/e i/e Drejtorit të Projektit”

4 Maj, 2022

Në kuadër të Projektit “Ekipet Sportive 2022”, projekt i financuar nga Buxheti i Shtetit, KOKSH, fton kondidatët e interesuar për të aplikuar për pozicionin e punës “Asistent/e i/e Drejtorit të Projektit”.

Asistenti/ja ndihmon drejtorin për të krijuar dhe zbatuar buxhetet, afatet kohore dhe cdo detyrë tjetër. Organizimi dhe depozitimi i dokumenteve, mbajtja e shënimeve dhe dërgimi i komunikimeve të ndryshme sipas direktivave të drejtorit. Përgatit raporte dhe paraqet informacionin te drejtori i projektit apo personat e interest, si dhe zbaton detyrat e deleguara nga Drejtori i Projektit.

Për më shumë shfletoni njoftimin e plotë:

BËHU NJË PARTNER OLIMPIK

RRETH KOKSH

logo-footer-widget-png-new22

Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar njihet nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar që nga viti 1959. KOKSH përfaqëson vlerat Olimpike në Shqipëri dhe është ndërmjetësi kryesor me komitetet e tjera Olimpike.

Na ndiqni në mediat tona sociale:
#NOCAlbania #KOKSH #TeamAlbania

2022 © Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar  |  Powered by WEBART.AL