Draft Statuti i pregatitur nga Komiteti Teknik

12 Nëntor, 2020

Ne zbatim te Rezolutes se KOKSH date 09.02.2020, si vullnet i dakordesuar nga te gjitha palet anetare te Asamblese se Pergjithshme, ne paragrafin 6 te saj parashikon krijimin e Komitetit Teknik per rishikimin e Statutit. Ky Komitet i perbere nga perfaqesues te: Komitetit Olimpik Nderkombetar, Komitetit Olimpik Europian, Ministrise se Arsimit, Sportit dhe Rinise, si dhe dy perfaqesues te zgjedhur nga Asambleja e KOKSH kane kryer misionin e besuar nga Asambleja per te cilin meritojne nje falenderim te vecante per punen vullnetare dhe kontributin profesional. Ne perfundim te procesit te ketij grupi pune, konsultimeve te gjera me anetaresine dhe paleve te interesuara, kane dale me versionin final te Draft Statutit i cili do te miratohet ne Asamblene e Jashtezakonshme Statutore qe do te zhvillohet me date 13.12.2020.

BËHU NJË PARTNER OLIMPIK

RRETH KOKSH

logo-footer-widget-png-new22

Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar njihet nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar që nga viti 1959. KOKSH përfaqëson vlerat Olimpike në Shqipëri dhe është ndërmjetësi kryesor me komitetet e tjera Olimpike.

Na ndiqni në mediat tona sociale:
#NOCAlbania #KOKSH #TeamAlbania

2022 © Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar  |  Powered by WEBART.AL